Albumina: badanie, funkcje i normy | Badania Krwi
24 listopada 2023

Albumina – funkcje, badania i normy

Artykuł napisany przez: Redakcja Diagnostyka
albumina

Albumina, jedno z kluczowych białek obecnych w organizmach ludzkich, odgrywa istotną rolę w utrzymaniu zdrowia. Jest odpowiedzialna za utrzymanie ciśnienia onkotycznego, transportowanie substancji oraz utrzymanie równowagi płynów w organizmie. Jednak aby zrozumieć jej znaczenie, warto nie tylko poznać jej funkcje, lecz także wiedzieć, kiedy wykonuje się badania poziomu albuminy i jak je interpretować.

Czym jest albumina?

Albumina to jedno z najważniejszych białek osocza krwi, pełniące wiele istotnych funkcji. Albumina jest syntetyzowana głównie w wątrobie i stanowi kluczowy składnik osocza, gdzie ma wpływ na utrzymanie odpowiedniego ciśnienia onkotycznego (równoważy hydrostatyczne ciśnienie krwi w naczyniach krwionośnych, chroniąc przed utratą wody).

Głównym zadaniem albuminy jest transportowanie różnych substancji, takich jak hormony, leki czy aminokwasy, przez układ krwionośny. Oprócz tego albumina jest istotna w utrzymaniu równowagi płynów w organizmie, ponieważ “przyciąga” wodę do naczyń krwionośnych, zapobiegając obrzękom. W medycynie jest ona wykorzystywana jako lek, szczególnie w przypadkach niedoboru białka lub zaburzeń związanych z ciśnieniem onkotycznym krwi. Albumina odgrywa więc znaczącą rolę w utrzymaniu homeostazy organizmu i zapewnieniu właściwego funkcjonowania układu krwionośnego.

Albumina i jej funkcje w organizmie

Jedną z najważniejszych ról albuminy jest utrzymanie właściwego ciśnienia onkotycznego w krwi. To oznacza, że albumina przyczynia się do zatrzymywania płynów w naczyniach krwionośnych, co zapobiega nadmiernemu przedostawaniu się ich do tkanek i obrzękom.

Albumina działa również jako transporter różnych substancji w organizmie, przede wszystkim hormonów, leków i składników odżywczych. To białko pomaga dostarczyć te substancje tam, gdzie są potrzebne.

Ponadto albumina jest istotna dla wiązania jonów, co wpływa na równowagę elektrolitową w organizmie. W sytuacjach niedoboru albuminy organizm może być narażony na wiele zaburzeń, takich jak obrzęki, zmiany w krążeniu krwi i trudności w transporcie substancji.

Albumina – kiedy wykonać badanie?

Badanie poziomu albuminy we krwi jest wykonywane w różnych kontekstach medycznych, mając na uwadze różnorodne aspekty zdrowia pacjenta. Oto kilka sytuacji, w których zaleca się wykonanie badania poziomu albuminy:

 1. Ocena ogólnego stanu zdrowia: albumina jest często brana pod uwagę jako wskaźnik ogólnego stanu zdrowia organizmu. Niskie poziomy białka mogą wskazywać na osłabienie organizmu, przewlekłe choroby lub niedożywienie.
 2. Przed operacjami: przed planowaną operacją lekarz może zlecić badanie poziomu albuminy, aby ocenić zdolność organizmu do przejścia przez procedurę i zregenerowania się po niej.
 3. Przewlekłe choroby wątroby: albumina jest wytwarzana w wątrobie, dlatego badanie jej poziomu jest przydatne w diagnozowaniu i monitorowaniu stanu pacjentów z przewlekłymi chorobami wątroby, takimi jak marskość narządu.
 4. Choroby nerek: pacjenci z chorobami nerek często mają obniżony poziom albuminy. Badanie może pomóc w monitorowaniu postępów leczenia.
 5. Ocenianie niedożywienia: niski poziom albuminy może być wskaźnikiem niedożywienia. Badanie może pomóc określić, czy pacjent wymaga interwencji dietetyka lub wdrożenia żywienia pozajelitowego.
 6. W stanach zapalnych organizmu: choroby zapalne mogą wpływać na poziom albuminy. Badanie poziomu albuminy jest przydatne w monitorowaniu takich chorób jak toczeń rumieniowaty układowy czy choroby zapalne jelit.
 7. Terapie specjalistyczne: leczenie niektórymi lekami, takimi jak chemioterapia, może wpływać na poziom albuminy.
 8. Przed ciążą: w określonych sytuacjach, takich jak planowanie ciąży, badanie poziomu albuminy może być przydatne w ocenie ogólnego stanu zdrowia kobiety.

Lekarz może również zlecić badanie, jeśli pacjent cierpi na niepokojące objawy. Są to między innymi:

 • brak apetytu, duża utrata masy ciała,
 • nudności i wymioty,
 • bóle brzucha, wzdęcia, obrzęki,
 • przewlekłe zmęczenie,
 • silne i przewlekłe bóle głowy,
 • obrzęki nóg, kostek, stóp,
 • żółtaczka,
 • świąd skóry,
 • wielomocz,
 • zmiana zabarwienia moczu lub stolca.

Pamiętaj, że badanie poziomu albuminy jest często wykonywane w połączeniu z innymi testami, a interpretacja wyników powinna być dokonywana przez lekarza, który uwzględni Twoją pełną historię kliniczną.

Albumina i jej normy

Normy poziomu albuminy mogą nieco różnić się w zależności od laboratorium i używanych jednostek miary, dlatego zawsze warto zwrócić się do specjalisty lub lekarza prowadzącego o konkretne informacje dotyczące wyników. Jednak ogólnie przyjęte zakresy referencyjne dla dorosłych wynoszą około 3,4–5,4 g/dL (gramów na decylitr) lub 34–54 g/L (gramów na litr).

Jeśli wyniki badania wykażą poziom albuminy poza tym zakresem, to lekarz oceni je w kontekście Twojej ogólnej sytuacji zdrowotnej i może zalecić dalsze testy lub interwencje, jeśli to konieczne.

Pamiętaj, że to ogólne informacje, a konkretne wytyczne mogą się różnić w zależności od okoliczności i wskazówek lekarza lub laboratorium. Zawsze warto skonsultować się z personelem medycznym, aby uzyskać dokładne informacje na temat przygotowania i interpretacji wyników badania poziomu albuminy.

Jak się przygotować do badania?

Przygotowanie się do badania poziomu albuminy jest stosunkowo proste i zazwyczaj nie wymaga wielu szczególnych działań. W większości przypadków badanie albuminy nie wymaga bycia na czczo, dlatego możesz je wykonać w dowolnej porze dnia. Jednak zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub personelem medycznym w celu uzyskania dokładnych wskazówek dotyczących przygotowania się do badania, ponieważ niektóre specyficzne przypadki lub laboratoria mogą wymagać pewnych ograniczeń dietetycznych czy innych kroków przed samym badaniem. Dlatego najważniejsze jest konsultowanie się z profesjonalistami w celu otrzymania konkretnych wytycznych i zapewnienia dokładnych wyników badania albuminy.

Albumina – interpretacja wyników

Interpretacja wyników badania poziomu albuminy jest istotna dla zrozumienia zdrowia pacjenta i oceny ewentualnych problemów zdrowotnych. Normy poziomu albuminy mogą nieco się różnić w zależności od laboratorium, ale ogólnie przyjęte zakresy referencyjne dla dorosłych wynoszą około 3,4–5,4 g/dL (gramów na decylitr) lub 34–54 g/L (gramów na litr):

 • Wartości w normie: jeśli poziom albuminy znajduje się w granicach normy, oznacza to, że organizm ma prawdopodobnie wystarczający poziom tego białka, co jest ważne dla utrzymania odpowiedniego ciśnienia onkotycznego, transportu substancji i równowagi płynów.
 • Wartości poniżej normy: niski poziom albuminy może wskazywać na różne problemy zdrowotne, takie jak niedożywienie, choroby wątroby, nerek lub przewodu pokarmowego, stany zapalne, utrata białka z moczem lub zaburzenia odżywiania. Ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem w celu dalszej oceny i ewentualnego leczenia.
 • Wartości powyżej normy: wzrost poziomu albuminy nie jest tak często obserwowany, ale może być związany na przykład z odwodnieniem. Konieczne są dokładne zrozumienie kontekstu klinicznego i konsultacja z lekarzem.

Interpretacja wyników badania poziomu albuminy zawsze powinna uwzględniać całą historię kliniczną pacjenta i dodatkowe testy, które mogą być konieczne do dokładnej diagnozy. Dlatego ważne jest, aby wyniki były analizowane przez specjalistę, który podejmie odpowiednie kroki w celu dalszej oceny i leczenia, jeśli to konieczne.

 

 

Autor: Marta Skrzypek-Bajon

Weryfikacja merytoryczna: lek. Agnieszka Żędzian

Bibliografia

 1. J. Dziuba, Ł. Fornal, Biologicznie aktywne peptydy i białka żywności, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2009.
 2. D. Whitford, Proteins. Structure and Function, Wydawncitwo Wiley & Sons, 2005.
Oceń artykuł

O Autorze