Białaczka – jakie wyniki badań krwi mogą wskazywać na tę chorobę?
Q&A
7 grudnia 2023

Białaczka – jakie wyniki badań krwi mogą wskazywać na tę chorobę?

Artykuł napisany przez: Agnieszka Żędzian
jakie wyniki krwi przy białaczce

Pytanie: W mojej rodzinie wystąpiły w ciągu ostatnich lat dwa przypadki ostrej białaczki szpikowej. Jakie wyniki badań krwi mogą wskazywać na tę chorobę?

 

Odpowiedź: Podstawowym badaniem wykonywanym u osób z objawami mogącymi wskazywać na białaczkę (np. z osłabieniem, długo utrzymującą się gorączką, zmniejszeniem masy ciała) jest morfologia krwi pełnej. W przebiegu choroby stwierdza się najczęściej bardzo wysoki poziom leukocytów (białych krwinek), obniżenie poziomu płytek krwi i krwinek czerwonych. W rozmazie krwi typowy jest wzrost odsetka komórek blastycznych, czyli komórek, które znajdują się przede wszystkim w szpiku kostnym. Podwyższeniu może ulec także stężenie dehydrogenazy mleczanowej (LDH), kwasu moczowego i potasu we krwi. Warto, by osoby obciążone w wywiadzie występowaniem białaczki u krewnych wykonały badanie genetyczne w kierunku dziedzicznych nowotworów układu krwiotwórczego.

Autor: lek. Agnieszka Żędzian


O Autorze