Blog

ALT - badanie enzymu wątrobowego
grupa krwi
lipidogram
bilirubina całkowita
CRP
badanie APTT
PT-INR układ krzepnięcia