Za niskie neutrofile – o czym mogą świadczyć? | Badania Krwi
Q&A
17 listopada 2023

Neutropenia – jakie są przyczyny niskiego poziomu neutrofilów?

Artykuł napisany przez: Redakcja Diagnostyka
Konsultacja merytoryczna: Agnieszka Żędzian
niskie neutrifile

Pytanie: Czy powinienem się zgłosić do lekarza, jeśli w wyniku morfologii kolejny raz mam za niskie neutrofile? Miesiąc temu miałem poziom 780/μl, a dziś w kontrolnym oznaczeniu tylko 600/μl.

 

Odpowiedź: Tak, powinien Pan niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Neutrofile, czyli granulocyty obojętne, odgrywają kluczową rolę w układzie immunologicznym. Zmniejszenie ich poziomu poniżej normy (<1800/μl), czyli neutropenia, może świadczyć o groźnych chorobach, takich jak niedokrwistość aplastyczna, gruźlica, ostra białaczka czy układowe choroby tkanki łącznej. W trakcie diagnostyki niezbędne może być wykonanie nie tylko badań krwi (w tym oznaczenia przeciwciał przeciwko cytoplazmie neutrofilów ANCA), ale również badań obrazowych (np. RTG klatki piersiowej) czy oceny szpiku kostnego.


O Autorze