Niskie MPV – o czym może świadczyć?
Q&A
30 czerwca 2023

Niskie MPV – o czym może świadczyć?

niskie-mpv-dwie-probowki-z-niebieskimi-korkami

Pytanie: Podczas wykonywanej morfologii stwierdzono u mnie obniżenie MPV. Co to znaczy?

Odpowiedź: MPV, czyli średnia objętość płytki krwi, jest jednym z parametrów układu trombocytarnego, badanym podczas wykonywania morfologii krwi. Badanie to, polegające na ilościowej i jakościowej ocenie elementów morfotycznych krwi (krwinek białych, czerwonych i płytek krwi), jest wykonywane w próbce krwi żylnej, pobranej najczęściej z naczynia w zgięciu łokciowym pacjenta. Norma MPV wynosi 7,5–10,5 fL, a MPV poniżej normy wskazuje na nieprawidłowości w wytwarzaniu płytek krwi w szpiku kostnym, np. w przebiegu chorób rozrostowych szpiku. Warto pamiętać, iż wartość MPV powinna być oceniana równocześnie z innymi parametrami morfologii, a jej izolowane obniżenie nie musi oznaczać toczącego się procesu chorobowego. Nieprawidłowy wynik warto jednak skonsultować z lekarzem.

 

Autor: lek. Agnieszka Żędzian