Laboratorium Diagnostyki – Bydgoszcz, ul. Ks. Markwarta 4-6