Laboratorium Diagnostyki – Częstochowa, ul. Mirowska 15