Laboratorium Diagnostyki – Częstochowa, ul. Mickiewicza 12