Laboratorium Diagnostyki – Słubice, ul. Mickiewicza 6