Laboratorium Diagnostyki – Poznań, ul. Mickiewicza 2