Laboratorium Diagnostyki – Brzeziny, M.C. Skłodowskiej 6