Laboratorium Diagnostyki – Zamość, ul. Peowiaków 1