Punkt Pobrań Diagnostyki – Białystok, ul. Storczykowa 5/104