Punkt Pobrań Diagnostyki – Brzeziny, ul. Curie-Skłodowskiej 6