Punkt pobrań Diagnostyki – Kielce, ul. Gabrieli Zapolskiej 4/30