Punkt pobrań Diagnostyki – Kielce, ul. Tarnowska 4