Punkt Pobrań Diagnostyki – Koluszki, ul. Przejazd 5