Punkt Pobrań Diagnostyki – Koszalin, ul. Lelewela 7