Punkt Pobrań Diagnostyki – Kraków, ul. Olszańska 5