Punkt Pobrań Diagnostyki – Mosina, ul. Konopnickiej 33