Punkt Pobrań Diagnostyki – Nidzica, ul. Sprzymierzonych 38