Punkt Pobrań Diagnostyki – Pszczyna, ul. Bogedaina 5