Punkt Pobrań Diagnostyki – Puszcza Mariańska, ul. Króla Jana Sobieskiego 42