Punkt Pobrań Diagnostyki – Zielona Góra, ul. Konstytucji 3 Maja 13