Punkt Pobrań Diagnostyki – Żywiec, ul. Garbarska 10