Punkt Pobrań LOMA -Opole, ul. Juliana Tuwima 1 (przed zmianą Obrońców Stalingradu 61),