Przyczyny zawrotów głowy podczas pionizacji – Badaniakrwi.pl
Q&A
25 maja 2022

Zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej

Artykuł napisany przez: Redakcja Diagnostyka

Pytanie: Od jakiegoś czasu podczas wstawania z łóżka dostaję okropnych zawrotów głowy i mroczków przed oczami. Co to może być?

 

Odpowiedź: Zawroty głowy podczas wstawania z pozycji leżącej (podczas pionizacji) są najczęściej objawem hipotensji ortostatycznej. Częstość jej występowania rośnie z wiekiem i w większym odsetku dotyczy kobiet. Objawy są wywołane przez nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego po wstaniu. Test pionizacji, stosowany w diagnostyce hipotensji, polega na pomiarze ciśnienia tętniczego przed zmianą pozycji z leżącej na stojącą i po niej. Jeśli w ciągu 3 minut po pionizacji występują objawy, a ciśnienie skurczowe spadnie o > 20 mmHg, rozkurczowe o > 10 mmHg lub ciśnienie skurczowe wynosi < 90 mmHg, rozpoznanie uważa się za pewne [1]. U osób z przewlekłą hipotonią ortostatyczną często stwierdza się anemię, dlatego warto robić regularne badania w kierunku niedokrwistości.

A: lek. Agnieszka Żędzian

 

  1. Interna Szczeklika 2018, pod red. Piotra Gajewskiego, Medycyna Praktyczna, 2018, s. 600.

O Autorze