Wysokie MCV – co może być przyczyną nieprawidłowego wyniku?
Q&A
28 czerwca 2023

Wysokie MCV – co może być przyczyną nieprawidłowego wyniku?

Artykuł napisany przez: Redakcja Diagnostyka
wysokie-mcv-czerwone-erytrocyty

Pytanie: Co może oznaczać podwyższone MCV w morfologii krwi? Górna granica normy na wyniku to 92 fl, moje MCV wynosi 97 fl. Na nic poważnego dotychczas nie chorowałem, a badanie wykonywałem na okoliczność kwalifikacji na kandydatów na dawców krwi.

Odpowiedź: MCV, czyli średnia objętość krwinki czerwonej (erytrocytu), jest jednym z parametrów ocenianym w morfologii krwi. W warunkach prawidłowych wartość MCV powinna mieścić się w zakresie 82-92 fl. Obecność dużych krwinek czerwonych (o podwyższonym MCV), tzw. makrocytów, może być efektem niedoboru witamin (kwasu foliowego, witaminy B12), nadużywania alkoholu, chorób wątroby, niedokrwistości hemolitycznej czy niedoczynności tarczycy. Wysokie MCV bywa również efektem stosowanego leczenia, np. chemioterapii. W każdym wypadku warto skonsultować się z lekarzem, który zinterpretuje wynik w oparciu o całokształt obrazu klinicznego pacjenta.

Autor: lek. Agnieszka Żędzian


O Autorze