Laboratorium Diagnostyki – Szczecin, ul. Sokołowskiego 11