Choroba Leśniowskiego-Crohna – długość życia
6 lipca 2022

Długość życia osób z chorobą Leśniowskiego-Crohna – jak różni się od długości życia osób zdrowych?

Artykuł napisany przez: Redakcja Diagnostyka

Pytanie: Moja 24-letnia córka cierpi na chorobę Leśniowskiego-Crohna. Czy może to mieć wpływ na długość jej życia?

Odpowiedź: Choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) to choroba zapalna mogąca objąć każdy odcinek przewodu pokarmowego. Podatność na zachorowanie występuje u osób z mutacją genu NOD2. Mimo coraz lepszych metod leczenia rokowanie co do wyleczenia pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna jest niepomyślne. Trudno jest ocenić szacowaną długość życia w porównaniu do reszty populacji. W badaniach naukowych otrzymywano różne wyniki – w części z nich długość życia chorych z ChLC nie różniła się od ogółu populacji, w innych była nieznacznie krótsza. Udowodniono natomiast, iż chorzy na ChLC żyją o kilka lat dłużej w porównaniu z pacjentami sprzed 10–20 lat. Może się to wiązać z coraz lepszymi metodami terapii.

 

Autor: lek. Agnieszka Żędzian


O Autorze