Blog

Tablica z napisami kredą, m.in. opisująca parathormon
albumina
chlorki w surowicy
hbc przeciwciała
ldh badania
morfologia wyniki
Hematokryt
nrbc
mch
1 2 3 5